Witamy na stronie naszej fundacji

Fundacja Edukacji Informatycznej „Jesteśmy po to, aby wspierać”

Fundacja Edukacji Informatycznej to organizacja pozarządowa, która na rynku polskim obecna jest od kilku lat. Pomysł stworzenia organizacji zrodził się z potrzeby inicjowania działań dla osób zagrożonych szeroko pojętym wykluczeniem poprzez realizowanie założonych celów.

Wspieranie poprzez następujące działania: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, IT; doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, działalność edukacyjna umożliwiająca zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji, rehabilitacja/integracja społeczna – realizowane poprzez zdobycie nowej wiedzy/kwalifikacji, a w konsekwencji zatrudnienia.

Kogo wspieramy?
Osoby wykluczone oraz zagrożone marginalizacją, w szczególności:

  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  • seniorów
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • osoby dotknięte lub zagrożone ubóstwem

Wyżej wymienione grupy społeczne wspieramy przez realizację następujących projektów:

  • ZDALNI.PL

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami