Aktualności

 • ZDALNI.PL

  Celem projektu jest stworzenie bazy umiejętności pracowników, tak by móc zaproponować Państwu pracę zgodną z oczekiwaniami, aspiracjami, umiejętnościami i doświadczeniem. W tym celu prowadzimy z Państwem rozmowy telefoniczne (wywiady) oraz przesyłamy do wglądu uzupełniony na podstawie rozmowy formularz. Współpracujemy z Ogólnopolskim Biurem Pracy Osób Niepełnosprawnych i firmą rekrutacyjną BPO Network, której Prezesem i Członkiem Rady Programowej […]

 • Pracownik młodociany

  Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione. Wyjątki te dotyczą: młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. UWAGA! Od 1 września 2018 […]

 • Dz.U.2014.232

  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity) Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co […]

 • Obowiązek nauki

  Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Podstawowe informacje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa górną granicę wieku – 18 lat, do którego nauka w Polsce jest obowiązkowa. 1.1. Obowiązek szkolny dziecka […]

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami