Aktywnie ku przyszłości

Problemy młodych osób z niepełnosprawnością od dłuższego czasu są poruszane na różnych forach, czy to społecznych czy gospodarczych, czy w mediach. Wyróżniającą się jest kwestia niskiej aktywności zawodowej wśród młodzieży z niepełnosprawnością co wiąże się z poziomem bezrobocia.

Aktywizacja młodych osób z niepełnosprawnością to nie tylko usuwanie barier architektonicznych, ale pokonywanie bariery w ich aktywizacji społecznej i zawodowej. W Polsce system wsparcia osób z niepełnosprawnością jest mało efektywny.

Młode osoby z niepełnosprawnością, bez doświadczenia zawodowego, mają problemy z funkcjonowaniem na rynku pracy. Niskie kwalifikacje oraz ograniczone kompetencje społeczne znacznie utrudniają im wejście na ten rynek . Niepełnosprawni z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz towarzyszącymi im schorzeniami mają problemy ze znalezieniem pracy zapewniającej dalszy rozwój zawodowy. Dotyczy to zarówno osób ze wsi, małych miejscowości jak również mieszkających w większych miastach.

Jak ważna jest edukacja wszyscy wiemy. Otwiera ona możliwości rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego. Brak wczesnego ukierunkowania zawodowego, sprofilowanego przygotowania szkolnego oraz doradztwa zawodowego powoduje, że młodzież z niepełnosprawnością kształci się w zawodach i specjalnościach nieodpowiednich do ich schorzeń lub w takich, na które jest małe lub zerowe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Czynnikiem aktywizującym młodych niepełnosprawnych jest proces przejścia od nauki do pracy. Możliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu szkoły jest pozytywnym wzorcem aktywności zawodowej.

Fundacja Edukacji Informatycznej w ramach działań statutowych rozpoczyna projekt “Aktywnie ku przyszłości”. Projekt jest skierowany do młodzieży z niepełnosprawnością (16-18 lat), która z różnych powodów przerwała lub nie podjęła nauki w szkole ponadgimnazjalnej i nie realizują obowiązku szkolnego. Projekt adresujemy do osób z niepełnosprawnością z terenu całej Polski.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

27 stycznia 2017

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami