Nabór do projektu : Aktywnie ku przyszłości – mierząc wyżej

Fundacja Edukacji Informatycznej poszukuje chętnych:

 • w wieku 16 – 18 lat (młodociani)

Którzy:

 • ukończyli gimnazjum i nie kontynuują nauki
 • mają komputer z dostępem do internetu
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • chcą nauczyć się zawodu – archiwista dokumentacji elektronicznej

Co daje przystąpienie do projektu:

 • Szansę podjęcia nauki w ramach przygotowania zawodowego, które będzie realizowane w formie nauki zawodu, mającego na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika.

Jak działa projekt:

 • Projekt realizujemy we współpracy z firmami mającymi doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Firmy te chętnie tworzą dla młodych osób warunki do nauki zawodu zgodnie z przepisami obowiązującymi przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.
 • Dokształcenie teoretyczne zawodu odbywa się w systemie on line na platformie e-learningowej, praktyczna nauka zawodu w systemie telepracy.
 • Nauka zawodu realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na wykwalifikowanego pracownika w zawodach określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 • Pracodawca zawiera z młodocianym umowę o pracę , na warunkach określonych w Kodeksie Pracy.
 • Przygotowanie do zawodu realizują instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
 • Nauka trwa 24 miesiące i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

zapraszamy do wypełnienia arkusza zgłoszeniowego

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami