Nabór do projektu: Aktywnie ku przyszłości

Poszukujemy chętnych:

  • w wieku 16 – 18 lat

Którzy:

  • ukończyli gimnazjum i nie kontynuują nauki
  • mają komputer z dostępem do Internetu
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
  • chcą się nauczyć ciekawej pracy jako – asystent archiwisty dokumentacji elektronicznej

zapraszamy do wypełnienia arkusza zgłoszeniowego.

Co daje przystąpienie do projektu:

  • Szansę podjęcia nauki w ramach przygotowania zawodowego, które będzie realizowane w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie do pracy w charakterze przyuczonego pracownika.

Jak działa projekt:

  • Projekt realizujemy we współpracy z pracodawcami, którzy poprzez zatrudnienie w swoich firmach stwarzają dla młodych osób warunki do nauki i praktycznych zajęć w ramach przygotowania zawodowego. Nauka odbywa się w systemie on-line na platformie e-learningowej, praktyki w systemie telepracy.
  • Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem składanym bezpośrednio u swoich pracodawców.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami