PODSTAWOWE KORZYŚCI PRACY ZDALNEJ

Tym razem, w przeciwieństwie do swoich dotychczasowych artykułów, postanowiłam napisać w miarę krótko (co jak wiadomo, nie jest moją mocną stroną:)) na temat podstawowych i nadrzędnych korzyści, wynikających z pracy zdalnej – zarówno z perspektywy osób zatrudnionych, jak również podmiotów zatrudniających.

Tytułem wstępu zacznę od tego, iż rozpoczynając pracę w formie zdalnej, na początek przede wszystkim zadbać musimy o odpowiednią organizację i zoptymalizowanie swojego stanowiska pracy we własnym środowisku i przestrzeni domowej – w zakresie wyznaczonego miejsca, w którym dane obowiązki będziemy wykonywać; niezbędnego do tego celu sprzętu oraz oprogramowania wspomagającego (na przykład Word, Excel, WordPress, Canva, Photoshop, Corel i inne), tak aby w najwyższym stopniu dostosować je do indywidualnych wymogów i potrzeb. Zważywszy jednak na fakt, iż ten właśnie rodzaj wykonywania zadań na zasadzie pracy zdalnej uznać można za wyjątkowo dogodny i elastyczny, stosunkowo łatwym powinno być wypracowanie sobie takiego systemu, który będzie korzystny dla każdego z osobna. A zatem staramy się wprowadzić do swego codziennego trybu pracy sumienność i regularność, które będą nas odpowiednio dyscyplinować i motywować, kiedy przyjdzie określona pora na rozpoczęcie służbowych obowiązków i realizację powierzonych nam zadań.

Taki model e-pracy posiada oczywiście cały szereg zalet, spośród których najbardziej kluczowymi i mającymi największe znaczenie są niewątpliwie zaoszczędzony czas, który to jak wiadomo w dzisiejszych realiach stanowi materię raczej deficytową. W tych okolicznościach odpadają nam bowiem czynniki takie, jak: wczesno poranne godziny rozpoczęcia działań typu przygotowanie odpowiedniej garderoby, konieczność dojazdu do potencjalnej siedziby firmy oraz generalnie wszystko, co z przymusem pokonania dystansu się wiąże. Dodatkowym atutem naturalnie jest również to, że pracownik zdalny ma w zasadzie nieograniczony wpływ na tryb oraz harmonogram realizacji powierzonych mu obowiązków, ponieważ to on sam decyduje, o której godzinie tę pracę rozpocznie, a kiedy ewentualnie wykona swoje zadania domowe. Ponadto nie jest też narażony na rozkojarzenie towarzystwem potencjalnych kolegów. Nie traci więc czasu na rozmowy ze współpracownikami – na przykład przy wspólnym piciu kawy, lecz w większym stopniu koncentruje swoją uwagę i umiejętności po prostu na pracy. Dzięki takiemu podejściu pracownik może bez wyrzutów sumienia spędzać więcej czasu z rodziną. De facto m.in. też właśnie dlatego taki a nie inny rodzaj wypełniania obowiązków służbowych jest wręcz idealną opcją choćby dla świeżo upieczonych rodziców, którzy nie chcą rozstawać się ani z pracą zawodową ani tym bardziej z dziećmi lub dzieckiem.

Poniżej kilka przykładów najbardziej fundamentalnych korzyści, płynących z pracy zdalnej z punktu widzenia pracodawcy i pracownika.

 • Poczucie wolności… Generalnie największą zaletą jest tu niewątpliwie szeroko rozumiany komfort i to w pojęciu bardzo uniwersalnym, szerokim. Na przykład brak konieczności wstawania z łóżka przy gorszym samopoczuciu, a ponadto na ogół – co jakże przecież istotne – elastyczne godziny pracy. Realizując polecenia przełożonego na odległość, mamy po prostu o wiele większą swobodę działania. Zwykle nie trzeba bowiem pracować w ściśle określonych ramach czasowych. A nawet jeśli, to i tak w domowych warunkach znacznie łatwiej jest dostosować te ramy czasowe do swoich indywidualnych potrzeb, nie musząc nigdzie wychodzić, ani wyjeżdżać.

 •  Brak nadzoru i kontroli… W tego rodzaju pracy najczęściej to tylko my sami decydujemy, czym i kiedy mamy się zająć. Wyłącznie naszą sprawą jest także fakt, czy zrobimy sobie w tym czasie jedną kawę, czy pięć oraz na jakie etapy podzielimy zadania. Nikt nie pyta nas raczej, czy dany projekt jest już skończony lub ewentualnie dlaczego jeszcze nie – pracodawcę interesuje przede wszystkim gotowy efekt. Nic więcej.
 • Duży stopień niezależności… Biorąc pod uwagę fakt, iż działania służbowe wykonujemy poza bezpośrednim nadzorem kierownictwa, to w przypadku ukończenia realizacji konkretnych zadań przed wyznaczonym czasem, zawsze istnieje możliwość zakończenia dnia pracy o wcześniejszej porze, co realnie daje nam oczywiście dodatkowe minuty, tudzież może nawet godziny, które możemy wykorzystać w dowolny, wybrany przez siebiesposób.

 • Elastyczność… Do jednego z największych plusów takiego zatrudnienia zaliczyć należy niewątpliwie nienormowany czas pracy. W większości przypadków dany pracownik otrzymuje po prostu konkretne zlecenie i zobligowany jest wykonać je w określonym terminie. Nikt jednak nie wymaga od nas siedzenia przed komputerem, załóżmy, od godziny 8:00 do 16:00. Jeżeli mamy więc ochotę wyjść w tym czasie chociażby na lunch, musimyodwiedzić lekarza, czy też załatwić cokolwiek innego – nie ma najmniejszego problemu. Nikomu nie musimy się z tego tłumaczyć, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, po prostu popracujemy sobie późnym wieczorem lub nawet w nocy. Obiektywnie więc rzecz ujmując e-praca sprawia, że (przynajmniej w pewnym sensie) sami jesteśmy dla siebie szefem i elastycznie do własnych potrzeb dostosowujemy godziny oraz rytm naszej pracy.

 •  Praca z każdego dowolnego miejsca… Pracę zdalną można wykonywać oczywiście zarówno w domu, jak też w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce. Jeżeli tylko mamy takie pragnienie, możemy na przykład łączyć ją z pasją do podróżowania. Wystarczy zadbać tylko o odpowiedni sprzęt oraz dostęp do bezpiecznego internetowego łącza. I to w zasadzie wystarczy, nic więcej (poza środkami finansowymi) w tej kwestii nas nie ogranicza.

 • Szersze perspektywy zatrudnienia… Dzięki takiemu modelowi, pracownik mieszkający – powiedzmy – w niewielkim miasteczku lub na wsi, zyskuje realną możliwość podjęcia pracy w dużej, poważanej firmie bez konieczności wyjazdu; na przykład do stolicy.
 • Oszczędność czasu… Nie musząc dojeżdżać do pracy i z powrotem, rutynowo omija nas nie tylko związany z tym stres, ale dzięki temu znacznie więcej czasu możemy poświęcić po prostu na różnego rodzaju domowe obowiązki, bądź też spędzając go ze swoimi bliskimi. Oczywiście odgrywa to szczególnie duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy stajemy przed koniecznością opieki nad członkiem rodziny; na przykład małym dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Praca zdalna może okazać się wówczas rozwiązaniem wręcz doskonałym.

 • Ułatwienie w przypadku problemów zdrowotnych… Biorąc pod uwagę fakt, iż pracując zdalnie przez większą część czasu pozostajemy w domu, jest to również ogromna szansa dla osób, które na przykład często chorując lub cierpiąc na przewlekłe schorzenia, mają problem z wychodzeniem, przemieszczaniem się etc.

 • Korzyści finansowe… Taka forma pracy z automatu korzystnie wpłynie także na nasz domowy budżet, nie musimy już bowiem wydawać pieniędzy na paliwo do samochodu, bądź na bilety, podróżując środkami komunikacji miejskiej. Kolejna zaś kwestia a propos oszczędności to taka, że za sprawą pracy w domu zaoszczędzimy także na jedzeniu, które – przynajmniej w najczęstszych przypadkach – kupowalibyśmy sobie podczas przerw obiadowych na mieście lub w firmowej stołówce.

 • Brak „rozpraszaczy” biurowych… Wiele osób unika typowej pracy zespołowej, a w niektórych ekstremalnych przypadkach przed takową odczuwa wręcz lęk, ponieważ najogólniej mówiąc nie potrafi się skupić, podczas gdy przy sąsiednim biurku koleżanka lub kolega rozmawia z kimś przez telefon, a dookoła słychać notoryczne odgłosy stukania w klawiaturę komputerów przez większą grupę osób. Tymczasem w warunkach e-pracy mamy na tym obszarze całkowity komfort spokoju i ciszy, albowiem nic i nikt już nas nie rozprasza, a w każdym razie mamy na to znacznie większy wpływ niż na przykład pracując gdzieś w biurze.

 • Mniejszy stres… Wykonując pracę zdalną zapominamy ponadto o ewentualnych konfliktach, czy też sztywnym biurowym regulaminie. Nie musimy uczestniczyć chociażby w stresujących spotkaniach, tudzież szkoleniach, a żaden szef nie stoi nad naszą głową i nie przypomina wciąż o deadlinach. Ale to nie wszystko; koniec także z bardzo wczesnym wstawaniem, przygotowywaniem się do wyjścia, no i wreszcie ze stresem spowodowanymkoniecznością dojazdu do pracy oraz powrotu.

Tyle odnośnie perspektywy osoby zatrudnionej. Tymczasem istnieje oczywiście jeszcze ta druga strona. I tak relatywnie do korzyści pracownika, pracodawca również odnosi na tym obszarze miarodajne korzyści.

 • Brak ograniczeń odległościowych… Do podstawowych plusów na rzecz pracodawcy zaliczyć trzeba na pewno fakt, iż oferta pracy zdalnej nie musi być ograniczona żadnym konkretnym obszarem terytorialnym. Taka forma zatrudnienia może być więc dla niego jedyną okazją na pozyskanie świetnych specjalistów, którzy mieszkają daleko od macierzystej siedziby biura, a taka współpraca z wieloma specjalistami z różnych zakątków świata może odświeżyć oblicze i wizję firmy. Natomiast wiedza każdego pracownika może wnieść zawsze wartości dodane, dzięki którym rozwój firmy stanie się bardziej dynamiczny.

 • Redukcja kosztów… Zatrudnienie pracownika zdalnego wiąże się oczywiście ze znacznym ograniczeniem kosztów związanych z utrzymaniem biura – pracodawca nie musi już bowiem w tej sytuacji zapewniać i organizować miejsca, ani sprzętu niezbędnego do typowej pracy biurowej, jak również dostępu do Internetu etc. Ponadto, co zrozumiałe, oszczędza też na przykład na kosztach utrzymania biura i płaci mniejsze rachunki za prąd, wodę, czy ogrzewanie.

 • Rekrutacja… Sposób funkcjonowania rynku pracy powoduje, że rekrutacja staje się coraz trudniejsza. Zwłaszcza gdy poszukujemy najlepszego specjalisty z jakiejś wąskiej dziedziny. Czynnikiem decydującym dla takich kandydatów jest często propozycja najkorzystniejsza pod względem warunków pracy, w tym bliskość miejsca zamieszkania. Kolejną z zalet pracy zdalnej jest to, że ograniczenie owo znika, dzięki czemu nie ma potrzeby relokacji trudnych do pozyskania pracowników. Niejednokrotnie argument pracy zdalnej sam w sobie bywa też decydujący. Ogromnym udogodnieniem dla firmy, które daje wprowadzenie pracy zdalnej staje się więc ułatwienie procesu rekrutacji. Rekrutacyjnie firma ma kilkukrotnie większe możliwości, zyskując dostęp do zupełnie nowych rynków pracownika. Można w ten sposób stworzyć cały zespół specjalistów, który nigdy nie spotka się w głównej siedzibie firmy.
 • Czas pracy… Do niedawna największą obawą managerów związaną z pracą zdalną była efektywność pracy: czy pracownik aby na pewno działa tak samo efektywnie pracując w domu? Obecnie jednak – dzięki programom takim, jak na przykład „Toggl” – w łatwy sposób można monitorować, ile godzin pracy poświęcono na konkretne zadania, niezależnie od tego gdzie znajduje się dany pracownik. Jeśli natomiast szef rozlicza pracę swoich podwładnych zadaniowo, różnicy nie ma praktycznie żadnej. Można mieć zatem uzasadnione podejrzenie, że pracownicy zdalni mogą w rzeczywistości pracować bardziej efektywnie niż ich koledzy w siedzibie biura, ponieważ lepiej zarządzają oni swoim czasem. Ponadto wielu z nich łączy również niekiedy swą pracę z podróżami, dzięki czemu liczni pracownicy zdalni rzadziej korzystają z urlopów niż pracownicy stacjonarni.
 •  Dofinansowanie do osób z grupą inwalidzką… Kolejnym aspektem stanowiącym zarazem jeszcze jeden atut, jest również to, że po pierwsze: każdy pracownik generuje oczywiście zyski dla firmy sam z siebie, tzn. własną pracą, a po drugie: w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo firma otrzymuje za niego dotacje ze środków PFRON.

 

Reasumując, praca zdalna to niewątpliwie bardzo wygodna opcja. Szczególnie dla tych, którzy mają w sobie świetnie wykształconą dyscyplinę i potrafią odpowiednio skoncentrować się na powierzonych im obowiązkach. Dzięki temu pracownik może działać intensywniej i samodzielnie zarządzać swoim czasem. Rozwiązanie to jest wyjątkowo korzystne zwłaszcza dla pewnych określonych grup; na przykład rodziców wychowujących dzieci, studentów lub osób zniepełnosprawnością. Właśnie dla osób niepełnosprawnych taki rodzaj pracy może okazać się rozwiązaniem absolutnie zbawiennym – nie muszą one bowiem borykać się z kłopotliwym dojazdem z punktu A do B, ani towarzyszącym tej sytuacji problemom organizacyjnym i logistycznym.

A zatem obiektywnie stwierdzić można, iż praca w modelu zdalnym niesie ze sobą naprawdę szereg korzyści, i to dla obu stron. Tak więc jeżeli tylko nie dotyczą nas ewentualne problemy z motywacją, samodyscypliną i wykonaniem zleceń w wyznaczonym terminie – wtedy praca zdalna może być naprawdę świetną alternatywą dla tej tradycyjnej, tj. stacjonarnej.

 

Z pozdrowieniami

Bogusia vel Migotk@

1 czerwca 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami