Projekty

  • Zdalni.pl

    Fundacja Edukacji Informatycznej istnieje po to, aby wspierać. Strefa karier jest przestrzenią, która opiera swoje działania o profesjonalne badanie umiejętności i ocenę kompetencji osób, zainteresowanych podjęciem współpracy. Na ich podstawie następuje dobór stanowiska odpowiedniego dla danego kandydata. Ścieżka kariery zawodowej jest nierzadko kręta i wyboista, ale pomagamy wyznaczać konkretne cele, które prowadzą do wymarzonej pracy. […]

  • Aktywnie ku przyszłości

    Problemy młodych osób z niepełnosprawnością od dłuższego czasu są poruszane na różnych forach, czy to społecznych czy gospodarczych, czy w mediach. Wyróżniającą się jest kwestia niskiej aktywności zawodowej wśród młodzieży z niepełnosprawnością co wiąże się z poziomem bezrobocia. Aktywizacja młodych osób z niepełnosprawnością to nie tylko usuwanie barier architektonicznych, ale pokonywanie bariery w ich aktywizacji […]

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami