Projekty

  • Zdalni.pl

    Celem projektu jest stworzenie bazy umiejętności pracowników, tak by móc zaproponować Państwu pracę zgodną z oczekiwaniami, aspiracjami, umiejętnościami i doświadczeniem. W tym celu prowadzimy z Państwem rozmowy telefoniczne (wywiady) oraz przesyłamy do wglądu uzupełniony na podstawie rozmowy formularz. Współpracujemy z Ogólnopolskim Biurem Pracy Osób Niepełnosprawnych i firmą rekrutacyjną BPO Network, której Prezesem i Członkiem Rady […]

  • Aktywnie ku przyszłości

    Problemy młodych osób z niepełnosprawnością od dłuższego czasu są poruszane na różnych forach, czy to społecznych czy gospodarczych, czy w mediach. Wyróżniającą się jest kwestia niskiej aktywności zawodowej wśród młodzieży z niepełnosprawnością co wiąże się z poziomem bezrobocia. Aktywizacja młodych osób z niepełnosprawnością to nie tylko usuwanie barier architektonicznych, ale pokonywanie bariery w ich aktywizacji […]

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami