O Fundacji

Fundacja Edukacji Informatycznej “Jesteśmy po to, aby wspierać”

Umiejętność swobodnej obsługi komputera oraz urządzeń mobilnych ułatwia uzyskanie informacji, załatwienie szeregu spraw oraz wpływa na relacje interpersonalne. Jednostki zagrożone wykluczeniem w przypadku braku wiedzy związanej ze swobodnym poruszaniem się w internecie zmierzają się z poczuciem bezradności i wyalienowania. Takie sytuacje stały się powodem zainicjowania działań pomocowych, a w konsekwencji stworzeniem Fundacji Edukacji Informatycznej. Działalność Fundacji opiera się na wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem.

Fundacja Edukacji Informatycznej to organizacja pozarządowa, która na rynku polskim obecna jest od kilku lat. Pomysł stworzenia organizacji zrodził się z potrzeby inicjowania działań dla osób zagrożonych szeroko pojętym wykluczeniem poprzez realizowanie założonych celów.

Działalność Fundacji

Wsparcie przejawia się konkretnymi działaniami pomocowymi zmierzającymi do wyrównania szans jednostek wspieranych na rynku pracy. Działania mają charakter edukacyjny i uwzględniający ewentualne trudności osób objętych pomocą.

Celem jest edukowanie informatyczne tych osób, co w konsekwencji sprawi, że będą zdolne do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto do zadań Fundacji należy promowanie innowacyjności i znajomości technologii informatycznych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami